تهران - بلوار کشاورز - تقاطع کارگر شمالی - برج سبز - پلاک 298 - طبقه 8 - واحد 13
  • تلفن تماس 021-88950418

  • آدرس ایمیل

زانوبند G.V.C

زانوبند G.V.C یا “سه نقطه فشار”

زانوبند G.V.C یا “سه نقطه فشار” جهت درمان آرتروز زانو و پیشگیری از پیشرفت آن است.

درصد بسیاری از افراد مبتلا به آرتروز زانو ،احساس درد و ناراحتی بیشتری در قسمت داخلی زانوی خود می کنند.

برخی دیگر  از افراد نیز از ” پرانتزی شدن ” زانوهای خود شاکی هستند.
کم شدن فضای مفصلی و رسیدن دو سطح استخوان ران و ساق و ساییده شدن آنها باعث بروز آرتروز میشود.

بر همین اساس، زانوبند مخصوص  G.V.C  نیز دقیقاً روی حل همین نکته تاکید می کند .
این بریس با ایجاد یک سیستم سه نقطه فشار، بردارهای نیرو ها را بنحوی اعمال میکند که باعث جلوگیری از پرانتزی شدن زانو میشود.
بر اساس تحقیقات میزان تاثیر این زانوبند حتی بر روی افرادی که دچار زانوی پرانتزی شده اند نیز بسیار مطلوب و رضایتبخش بوده است.

اکثر افراد، کاهش شدید درد و افزایش سطح عملکرد و میزان فعالیتشان را تجربه کردهاند .

همچنین زانوبند G.V.C جهت درمان زانوهای X نیز کاربرد دارد.

جهت استفاده از این بریس،بیمار حتما باید در کلینیک راد حضور داشته باشد، زیرا با اندازه گیری پارامترهای مورد نظر، مناسب ترین سایز را در اختیار ایشان قرار داده و نحوه بستن این زانوبند را یاد بگیرد.

جهت هماهنگی با کلینیک و تعیین وقت، از منوی “تماس با ما” استفاده کنید.

مطالب مرتبط